Mobile Suit Gundam Unicorn Complete Analysis công bố

Một quyển sách dành cho fan của Gundam Unicorn (và cả UC) chuẩn bị được phát hành tại Nhật ngày 7/12 tới với giá 1.944 Yên.

Mobile Suit Gundam Unicorn Complete Analysis sẽ tổng hợp lại toàn bộ thông tin của các Mobile Suit, nhân vật, câu chuyện của từng tập, và lịch sử của Universal Century có liên quan đến loạt phim Gundam Unicorn. Sách cĩng có nhiều hình ảnh, artwork của các Mobile Suit thuộc series UC, không chỉ những mẫu nổi tiếng, mà các mẫu thông thường hơn như Delta Plus, Stark Jegan, Byarlant Custom, ReGZ, Nemo III,…