Lịch phát hành Gunpla (Gundam Model Kit) tháng 1 – 2019

Tổng hợp các mẫu Gunpla (Gundam) sẽ chính thức phát hành ra mắt trong tháng 1 năm nay.

Tiếp tục đọc “Lịch phát hành Gunpla (Gundam Model Kit) tháng 1 – 2019”

Lịch phát hành Gunpla (Gundam Model Kit) tháng 12 – 2018

Tổng hợp các mẫu Gunpla (Gundam) chuẩn bị ra mắt trong tháng 12 năm nay.

Tiếp tục đọc “Lịch phát hành Gunpla (Gundam Model Kit) tháng 12 – 2018”