Manga Gundam Wing sắp có phần mới

Số mới của tạp chí Gundam ACE phát hành hàng tháng ở Nhật vừa tiết lộ rằng phần mới của bộ truyện New Mobile Report Gundam Wing Dual Story: G-Unit đang được thực hiện và sẽ phát hành trên tạp chí này từ ngày 26/6 tới đây.

Tiếp tục đọc “Manga Gundam Wing sắp có phần mới”