Posted in Tin tức Gundam

Ảnh quảng bá của Ex-S Gundam / S Gundam (MG – 1/100)

Bandai đã cập nhật thêm các hình ảnh chi tiết mới của Ex-S Gundam / S Gundam (MG – 1/100) chuẩn bị ra mắt trong tháng tư tới. Phiên bản lần này có nhiều phần sử dụng thiết kế của mẫu DEEP STRIKER trước đó như Head, shoulder, chest, backpack, và nâng cấp nhẹ chứ không phải làm mới hoàn toàn. Chúng ta cùng xem qua nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s